Representerad 
Göteborgs konstmuseum
Borås Konstmuseum
Statliga och kommunala samlingar
samt landsting

Stipendier
Statligt arbetsstipendium 
1977, -79, -81, -91, -93 (tioårigt)
Göteborgs kommun 1980
Resestipendier 1983, -84, -88, -94, -97
Kulturföreningen Gnistan 1990
LO:s kulturstipendium 1991
Bror Marklunds stipendium 1991
Nordiskt Konstcentrums 
ateljéstipendium på Island 1996
Sten A Olssons Kulturstipendium 2000
Lizzie och Asmund Arles pris 2002
Svensk-norska samarbetsfondens
vistelsestipendium på Lofoten 2002
Elin och Joel Lundeqvists stipendium 2008

Bibliografi
Sveriges konst 1900-talet, del 3,
Sveriges allmäna konstförening, 2001.
Konstens Göteborg, Nedslag i fyra sekel,
Göteborgs konstmuseum, 2002.
Konstnärer i samtal,
Västra Götalandsregionen, 2004.
Konstfeminism, Riksutställningar, 2005.

Övrigt
Gästlärare på bl a Hovedskous
målarskola, HDK, Valands konsthögskola,
Umeå konsthögskola.
Projektledare för Statens konstråd 1994-1998.
Ledamot i Kungliga Akademien
för de fria konsterna.

Samlingsutställningar i urval
Malmö Konsthall 1975
Skövde Konsthall 1976, 1981
Lunds konsthall 1976
Borås Konstmuseum 1980
Kulturhuset, Stockholm 1986
Sveagalleriet, Stockholm 1986
Skellefteå kommun, 1988, 1998
Kunstlerzentrum, Lübeck 1988
Nikolajkirke, Köpenhamn 1989
Konsthallen, Göteborg 1991
Liljevalchs konsthall 1996
Stenasalen,
Göteborgs konstmuseum 2001
Saltarvet, Fiskebäckskil 2002, 2011
Museo de la Ciudad, Querétaro,
Mexico 2004
Riksutställningar,
Konstfeminism 2005-07
Växjö Konsthall tillsammans
med Roger Svensson 2008

Offentliga arbeten
Statens konstråd 
Stockholms konstråd
Göteborgs kommun 
Borås kommun
Uddevalla kommun
Åmåls kommun  
Skellefteå kommun
Vallentuna kommun
Vimmerby kommun
Eslövs kommun
Göteborgs och Bohusläns landsting
Kopparbergs läns landsting
Vägverket Väst
Volvo 3 P
bostadsföretag m fl

Född 1946 i Stockholm,
bosatt i Göteborg

Utbildning 
Konstindustriskolan 1966-71  
Valands konstskola 1972-77

Separatutställningar i urval
Galleri Händer, Stockholm 1978
Galleri 54, Göteborg 1981
Galleri 1, Göteborg 1987
Flaménska galleriet, Borås 1990
Galerie Ahlner, Stockholm 1992
Galleri FGK, Visby 1993
Galleri 1, Göteborg 1995
Galerie Ahlner, Stockholm 1996
Galleri 1, Göteborg 1997
Nýlistasafnið, The Living Art Museum,
Reykjavik 1997
Bror Hjorths hus, Uppsala 2000
Wågermanska Konsthallen,
Skärhamn 2001
Galleri 1, Göteborg 2001
Gerlesborgsskolan, Bohuslän 2002
Galerie Ahlner, Stockholm 2002
Norrtälje konsthall 2006
Galleri 1, Göteborg 2007
Krognoshuset, Lund 2007
StartArt, Reykjavík 2008
Galleri 1, Göteborg 2011
Mjellby Konstmuseum, Halmstad 2012
Trondheim Kunstmuseum 2013
Liljevalchs, Stockholm 2014

BERIT LINDFELDT  

Recensioner i urval

Texter i urval

item3a
item6a
item7a
item9
item10